ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2566
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2566 new

อ่านต่อ... 
 
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเส... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่ง... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “การทำน้ำพริกปลาร้ากรอบสมุนไพรและแจ่วบองปลาร้า”
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ. ...อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 new

อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 new

อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวา 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวา 2565 new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
     
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
       
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
     วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566

  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  facebook
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA การให้บริการของหน่วยงาน (4)